Politika kvality

 
GIGA, s.r.o. považuje kvalitu za samozrejmú charakteristikou svojich výrobkov a služieb. Nutnou podmienkou vysokej kvality výrobkov je kvalita všetkých súvisiacich procesov a služieb. Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že kvalita a správanie každého pracovníka firmy významne ovplyvňuje úspech spoločnosti v náročnom konkurenčnom prostredí.
 

Zásady politiky kvality:

  • Kvalita a vysoká úroveň výrobkov a poskytovaných služieb za podmienky dodržiavania požiadaviek legislatívnych a technických predpisov je samozrejmosťou. 

  • Prioritou nášho podnikania je spokojný zákazník. Aktuálne a presné znalosti jeho požiadaviek sú pre to základným predpokladom.

  • Z dôvodu zvyšovania prestíže a posilňovania dobrej povesti firmy je nutné zaistenie kvalitnej informovanosti zákazníka o ponúkaných výrobkoch a službách.

  • Kvalita ponúkaných výrobkov je integrovaná ako základný prvok manažmentu do všetkých jeho funkcií a podnikových činností. 

  • Zodpovedný prístup pri vykonávaní činností a neustále zvyšovanie kvality procesov a výrobkov musí byť základným krédom práce každého pracovníka.

  • Pri riešení rizík ohrozenia kvality výrobku sa uprednostňuje preventívny prístup. Každé riziko ohrozenia kvality sú pracovníci povinní okamžite riešiť, príp. nahlásiť svojmu nadriadenému.

  • Vysoké nároky na kvalitu sa uplatňujú aj u dodávateľských organizácií. Tie sú zároveň podnecované aplikovať také prístupy, ktoré sú v súlade so systémom riadenia kvality.

  • Pri aplikácii inovatívnych procesov u výrobkov a výrobných technológií je jedným z hlavných kritérií hodnotenie vplyvu na kvalitu výsledného výrobku a na realizáciu sa vyberajú iba najpriaznivejšie varianty.
 
Pre zabezpečenie vyššie uvedených zámerov sa v GIGA, s.r.o. buduje, udržiava a neustále vylepšuje účinný systém kvality podľa normy ČSN EN ISO 9001. Vedenie spoločnosti zodpovedá za to, že kvalita je neoddeliteľnou súčasťou podnikových zámerov a rozhodovacích procesov. Pre realizáciu tejto politiky kvality vytvára potrebné podmienky a zaisťuje potrebné zdroje. Vyššia uvedená politika kvality je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti GIGA, s.r.o.

Nonstop servis 24 / 7

Servisný technik, ktorý je pripravený vám pomôcť
Volejte po-pá 7:00-15:00:
Pište:
servis@gigasro.cz
Hot line:
Servis