3. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2005

3. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20053. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20053. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2005