Vyhlásenie o prístupnosti

Táto webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa bežne uznávaných zásad pravidiel tvorby prístupného webu a pokynov pripravených pre účely novely Zákona č. 365/2000 Zb., o informačných systémoch verejnej správy.

Prezentácia je vytvorená podľa špecifikácií vydávaných konzorciom W3C podľa použitého značkovacieho jazyka HTML 4 Transitional, HTML 5 alebo XHTML 1.1 Transitional a dodržuje syntaktickú a sémantickú správnosť.
Obsah je kompletne oddelený od štýlov pomocou kaskádových štýlov. Prezentáciu možno používať aj na iných výstupných zariadeniach (mobilné telefóny, hlasové čítačky a pod.).
Niektoré doplňujúce informácie (najmä dokumenty na stiahnutie) sú na stránkach k dispozícii v iných formátoch, najčastejšie v PDF. Pre zobrazenie dokumentov v tomto formáte treba mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zdarma na stiahnutie na stránkach spoločnosti Adobe inc., alebo iný program schopný zobraziť formát PDF.
Niektoré doplnkové alebo multimediálne funkcie tohto webu môžu byť vytvorené pomocou technológie Adobe Flash a môžu vyžadovať nainštalovaný doplnok do prehliadača Adobe Flash Player, ktorý je zdarma na stiahnutie na stránkach spoločnosti Adobe inc.

Pre úplné fungovanie týchto webových stránok je nevyhnutné mať v prehliadači podporovaný a povolený JavaScript.

Nonstop servis 24 / 7

Servisný technik, ktorý je pripravený vám pomôcť
Volejte po-pá 7:00-15:00:
Pište:
servis@gigasro.cz
Hot line:
Servis