Podmienky používania stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.gigasro.cz (ďalej iba Stránky) je spoločnosť GIGA, spol. s r.o. (ďalej iba Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorským zákonom, (ďalej iba Autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva na tieto internetové stránky. Je zakázané kopírovať akékoľvek časti obsahu, vzhľadu alebo zdrojového alebo programového kódu internetových Stránok bez predošlého súhlasu.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre používanie Stránok (ďalej iba Podmienky). Tieto Podmienky platia pre všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať Stránky.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu Stránok. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti Stránok.

Niektoré z informácií publikovaných na Stránkach preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií.

Všetky informácie zverejnené na týchto stránkach majú iba informatívnu povahu.

Tieto Podmienky má právo meniť alebo dopĺňať iba Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívateľom týchto stránok vznikli pred zmenou alebo zrušením Podmienok, sa riadia znením účinným ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky boli zverejnené dňa 3. 10. 2017 a od tohto dátumu sú platné a účinné.

Nonstop servis 24 / 7

Servisný technik, ktorý je pripravený vám pomôcť
Volejte po-pá 7:00-15:00:
Pište:
servis@gigasro.cz
Hot line:
Servis