Mostový žeriav GIGA GDMJ 40t/20t/22,2m a rekonštrukcia žeriavov SNINA a NOPO pre ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

Rok realizácie 2020
Zákazník ŠKODA AUTO, a.s.
Místo inštalácie Výrobný závod ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav
Rozsah dodávky

I. Dodávka a montáž dvojnosníkového mostového žeriava, typ GDMJ 40t/20t/22m.
Žeriav je vybavený dvoma vrátkami so špeciálnym drapákovým vedením lana bez vodiacich matíc s prítlačnými pogumovanými valcami:
- hlavný zdvih GWF 40t-8/2 s nosnosťou 40t
- pomocný zdvih GWF 20t-4/2 s nosnosťou 20t
Skupinová klasifikácia: A6
Klasifikácia mechanizmu zdvihu/mačky/mostu: M6/M6/M6
Ovládanie: rádio s dvojpolohovými pákovými ovládačmi s popruhom na uchopenie okolo pása

II. Rekonštrukcia dvoch mostových žeriavov SNINA a NOPO 32t/16t/22,2m (nové mačky, nové pohony pojazdu mosta, nový elektrický rozvádzač vrátane pohyblivých prívodov a nové diaľkové ovládanie)
Parametre žeriavov po oprave:
Typ: GDMJ 32t/16t/22,2m
Každý žeriav je vybavený dvoma vrátkami so špeciálnym drapákovým vedením lana bez vodiacich matíc s prítlačnými pogumovanými valcami:
- hlavný zdvih GWF 32t-8/2 o nosnosti 32t
- pomocný zdvih GWF 16t-4/2 o nosnosti 16t
Skupinová klasifikácia: A6
Klasifikácia mechanizmu zdvihu/mačky/mostu: M6/M6/M6
Ovládanie: rádio s dvojpolohovými pákovými ovládačmi s popruhom na uchopenie okolo pása

Každý zo žeriavov je vybavený novým zariadením na riadenie a monitorovanie prevádzky žeriavov GIGAControl 241. Zariadenie GIGAControl 241 je komplexné riadenie mostových žeriavov, s prihliadnutím na požiadavky priemyslu 4.0. a je plne pripravené na nasadenie do priemyslu 4.0.

Výroba a expedícia žeriavov pre ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

IMG-6748IMG-6739IMG-67285762-3 (452)5762-3 (254)5762-2 S (181)5762-2 S (133)5762-2 S (128)5762-1 (486)5762-1 (413)5762-1 (401)