Kladkostroje pre nové zariadenie na odsírenie spalín v Slovnafte Bratislava, Slovensko

 
Rok realizácie 2011-2012
Zákazník MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, Maďarsko
Prostredník a realizátor na základe plnej moci AE&E Austria GmbH & Co KG, Graz, Rakúsko
Miesto inštalácie Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovensko, nová prevádzka na odsírenie spalín
Rozsah dodávky
Dodávka a montáž:
elektrických lanových kladkostrojov vrátane napájania,
elektrických reťazových kladkostrojov vrátane napájania, a 
ručných reťazových kladkostrojov
pre celú novú prevádzku na odsírenie spalín Vlčie Hrdlo, Bratislava.

Kladkostroje pre nové odsírovacie zariadenie spálenín v Slovnafte Bratislava, Slovensko

Kladkostroje pre SLOVNAFT Bratislava_rozcestnikKladkostroje pre nové odsírovacie zariadenie spálenín v Slovnafte Bratislava, SlovenskoKladkostroje pre nové odsírovacie zariadenie spálenín v Slovnafte Bratislava, SlovenskoKladkostroje pre nové odsírovacie zariadenie spálenín v Slovnafte Bratislava, SlovenskoKladkostroje pre nové odsírovacie zariadenie spálenín v Slovnafte Bratislava, SlovenskoKladkostroje pre nové odsírovacie zariadenie spálenín v Slovnafte Bratislava, Slovensko