Photo gallery of underhung bridge cranes

Podvesné mostové žeriavy GPMJPodvesný mostový žeriav GPMJGPMJ 3,2 t-6,9 m GLANZSTOFF BOHEMIA Lovosice 2004GPMJ 3,2t-14m ETA Hlinsko 2004GPMJ 2x 0,5 t-4,2 m BENTELER Liberec 2007GPMJ 2 t-9,4 m NERIA Pohořelice 2004
Podvesné mostové žeriavy GPMJPodvesný mostový žeriav GPMJGPMJ 3,2 t-6,9 m GLANZSTOFF BOHEMIA Lovosice 2004GPMJ 3,2t-14m ETA Hlinsko 2004GPMJ 2x 0,5 t-4,2 m BENTELER Liberec 2007GPMJ 2 t-9,4 m NERIA Pohořelice 2004