Článok v časopise Technika a Trh - Mostové žeriavy a kladkostroje GIGA verzus nový zákon č. 250/2021 Zb. a nariadenie vlády č. 193/2022 Zb

V čísle 04/2023 časopisu Technika a Trh (T+T) bol vytlačený článok venovaný problematike nových legislatívnych požiadaviek na bezpečnú prevádzku zdvíhacích zariadení: „Mostové žeriavy a kladkostroje GIGA verzus nový zákon č. 250/2021 Zb. a nariadenie vlády č. /2022 Zb"

Mostové žeriavy a kladkostroje GIGA verzus nový zákon č. 250/2021 Zb. a nariadenie vlády č. 193/2022 Zb

Giga - článek Technika a Trh 4-2023-1Giga - článek Technika a Trh 4-2023-2Giga - článek Technika a Trh 4-2023-3Giga - inzerce Technika a Trh 4-2023-4