Článok o žeriavoch Giga pre spoločnosť SOLARCO Machinery v časopise Technika a Trh

 
V čísle 10/2017 časopisu Technika a Trh (T+T) uviedli článok venovaný dodávke mostových žeriavov GIGA pre spoločnosť SOLARCO Machinery. 
Žeriavy GIGA pre spoločnosť SOLARCO Machinery