5th international trade fair of transport and logistics and International Engineering Trade-fair in Brno 2009

Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2009, 35. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2009, 25. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2009, 1