4.International trade fair of transport and logistics and International Engineering Trade-fair in Brno 2007

4. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2007
4. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20074. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2007