3th international trade fair of transport and logistics and International Engineering Trade-fair in Brno 2005

3. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20053. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20053. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2005
3. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20053. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 20053. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2005