2. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003

Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003