2th international trade fair of transport and logistics and International Engineering Trade-fair in Brno 2003

Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003